840 Willpower

ปกติเวลาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ฉันต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆ กว่าจะอ่านจบ เพราะต้องแปลและทำความเข้าใจด้วย

แต่เล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือที่ใช้เวลาอ่านนานที่สุด ประมาณเกือบ 1 ปีเต็ม (ซื้อมาเมื่อ เดือน 10 ปี 2017 อ่านจบเดือน 9 ปี 2018)

หนังสือเล่มนี้ได้รู้จักมาจาก video ของลุงชัชช่า (คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรี ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี) เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเวลา

DSCF2782

10. Willpower

คำว่า Willpower แปลเป็นภาษาไทยโดย Google Translate ได้ว่า จิตตานุภาพ .. ซึ่งแม่งฟังแล้วงงกว่าเดิม

บางทีอาจแปลได้เป็น พลังใจ ซึ่งก็ไม่ตรงซะทีเดียว

ความหมายที่ฉันเข้าใจคือ มันคือพลังอะไรบางอย่างที่เรามีในตัวนี่แหละ มันเป็นความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน (self-control) ส่งผลต่อนิสัย หรือก่อให้ผลอะไรต่างๆ กับชีวิตโดยรวม

Willpower เป็นพลังที่มีอยู่อย่างจำกัด ถ้าเราใช้มันหมดไป ความสามารถในการควบคุมตัวเองของเราก็น้อยลง ก็อาจจะตัดสินใจ หรือลงมือทำอะไรที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีกับชีวิตเท่าไหร่ มันก็คือส่งผลให้เกิดนิสัยแย่ๆ นั่นเอง

ในหนังสือมีอ้างอิงถึงงานวิจัยและการศึกษาทดลองมากมายเกี่ยวกับเรื่อง willpower ซึ่งมันออกไปทางวิทยาศาสตร์มากๆ เช่น มันเกี่ยวข้องกับระดับพลังงานที่เรามี และปริมาณน้ำตาลในเลือด

เนื้อหามันหนักกว่าที่คิด บางบทย่อยยาก แต่ก็พยายามอ่าน (อย่างช้าๆ) อยากเข้าใจให้ได้มากที่สุด .. ฉันพกหนังสือเล่มนี้ไว้ในกระเป๋า ในรถ มีติดตัวไว้ตลอด พยายามหยิบมาอ่านบ้างถ้ามีโอกาส หนังสือก็เลยค่อนข้างเยิน ถ้าเทียบกับเล่มอื่น

DSCF2784

ตอนอ่านจบนี่ดีใจมาก ถึงแม้จะไม่ได้เข้าใจในทุกรายละเอียดก็ตาม อย่างน้อยก็ทำให้ได้รู้จักกับ willpower มากขึ้น และมันส่งผลกระทบกับนิสัยของฉันเองได้ทางไหนบ้าง

2 สิ่งที่เก็บได้จากหนังสือ

  1. การต้องตัดสินใจ ทำให้ willpower ลดลงได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกกินอาหารมื้อกลางวันที่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดี คิดกลับไปกลับมา และกว่าจะตัดสินใจได้ จะรู้สึกว่าพลังงานในตัวเราบางส่วนมันหายไป ..
    วิธีแก้ก็คือ ตัดสินใจและวางแผนล่วงหน้าให้จบ โดยเฉพาะอะไรที่เป็นกิจวัตรประจำวัน บางคนวางแผนล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ พอถึงเวลาก็ไม่ต้องคิดแล้ว ทำเลย (ตรงกับในหนังสือ Soft Skills เขียนไว้เหมือนกัน เรื่องการจัดตารางอาหารเช้า)
    ตรงกันข้าม ที่แย่ที่สุด คือการไม่ตัดสินใจ ปล่อยมันค้างอยู่อย่างนั้น แล้วมันก็จะสูบพลังเราไปเรื่อยๆ
  2. เราสามารถฝึกเพิ่ม willpower ของเราได้เหมือนกับ skill อื่นๆ และเลือกใช้มันได้ ซึ่งเราควรใช้ willpower สำหรับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น (ใช้สร้างนิสัยที่ดี)

เป็นหนังสือที่แนะนำนะ แต่ถ้าอยากอ่านสรุปแบบรวบรัด ลองอ่านบล็อกพี่คนนี้ได้ สรุปไว้ดีเลย: Willpower by Roy Baumeister and John Tierney (Book Summary)

ปล. มีบทความเกี่ยวกับงานวิจัยที่แย้งกับเรื่อง willpower ว่าไม่เกี่ยวกับ self-control อยู่ด้วย อ่านก็สนุกดี: The myth of self-control

One reply to “840 Willpower

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star