798 $$$ in 2015

 • ช่วงต้นปีมักจะเห็นบล็อกแบบ “201x – Year in Review” จากบล็อกเกอร์หลายๆ คน
 • ฉันก็อยากจะมีบ้าง แต่พอนึกคร่าวๆ แล้ว จำอะไรไม่ได้เยอะเลย เพราะไม่ได้จดไว้เป็นจริงเป็นจัง
 • มีสิ่งเดียวที่จะไว้จริงจัง คือบันทึกรายรับรายจ่าย ใช้แอพ Money Lover และบังคับตัวเองให้จดทุกวัน ทุกรายการ
 • (ก่อนหน้านี้ใช้อีกแอพนึง แต่พอเปลี่ยนมาใช้ Android ก็เลยต้องมาใช้แอพนี้แทน)
 • ฉันเลยได้ย้อนดูการใช้เงินของตัวเอง ในปี 2015 ที่ผ่านมา

expense-2015

 • “โห แม่ง” ทีแรกที่เห็นก็ร้องแบบนี้เลย
 • ไอ้ตัวเลขเล็กๆ น้อยๆ หลักสิบหลักร้อยบาทเนี่ย ไม่นึกเลยว่ารวมทั้งปีแล้วมันจะเป็นหลักแสน
 • ในรูปข้างบนแบ่งค่าใช้จ่ายทั้งปี ออกเป็นกลุ่มๆ ตามประเภทที่ฉันจัดเอง
 • นำโด่งเลยคือ shopping ทั้งๆ ที่ไม่ได้บ้าช้อป แต่ถ้าซื้อของอะไรจะจับมาลงตรงนี้
 • shopping รวมกันประมาณ ~75k
 • เชี่ย…

 

 • จริงๆ ที่มันเยอะเพราะว่า ปีที่แล้วซื้อกีต้าร์ 2 ตัว (.. นั่นไง)
 • ซึ่งรวมกันก็ 44k แล้ว .. เฮ้อ
 • ปี 2016 นี้ เลยตั้งใจว่า จะไม่ซื้อกีต้าร์
 • จะคอยดูว่าจะทำได้ไหม

 

 • อันดับ 2 – กิน ~64k
 • อันดับ 3 – จ่ายบิลต่างๆ ~50k .. พวกบิลที่มาทุกเดือนน่ะแหละ
 • อันดับ 4 – ฝาก ~48k .. ความจริงมึงควรจะไปอยู่อันดับ 1 นะ
 • อันดับ 5 – เที่ยว ~46k .. ส่วนมากเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน จองปีแล้ว บินปีนี้
 • อันดับ 6 – ค่าบำรุงรักษารถ ~34k .. ค่าซ่อมบำรุง เช็คระยะ เปลี่ยนยาง ประกัน บลาๆ
 • อันดับ 7 – ค่าน้ำมัน ~30k (รวมทั้งรถยนต์กับรถเครื่อง)
 • อันดับ 8 – ดื่ม ~26k .. โค้ววว

 

 • ส่วนหนึ่งก็อยากขอบคุณแอพที่ใช้จดนี้
 • อีกส่วนนึงก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่ขี้เกียจบันทึก และล้มเลิกกลางคัน
 • การมองย้อนไปทั้งปี ทำให้ตระหนักว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญ
 • ค่าใช้จ่ายตรงไหนควรจะเพิ่ม ตรงไหนควรจะลด
 • ปี 2016 นี้ ฉันตั้งใจจะลด ไอ้ที่เป็นตัวหนาๆ ข้างบน
 • อยากจะเพิ่ม ส่วนที่เป็นเงินฝาก
 • จะเป็นยังไง ปีหน้าจะมารายงานผลนะ

ปล. ๑ ตั้งใจไม่เซ็นเซอร์ตัวเลข พอดีเป็นคนชัดเจน
ปล. ๒ ภาพรวมทั้งปี รายรับยังมากกว่ารายจ่ายอยู่นิดหน่อยนะ ไม่ติดลบ
ปล. ๓ ฉันไม่มีหนี้ที่ต้องผ่อนทุกเดือน(แล้ว)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star