770 Woodworking 101

เริ่มงานไม้ชิ้นที่สาม หลังจากงานไม้งานแรกเป็นที่ตั้งหูฟัง ทำไว้เมื่อนานแล้ว 746 Headphone Stand ส่วนงานที่สองเป็นที่วางโทรศัพท์ เรียกว่าตั้งไม่ได้ เพราะมันตั้งไม่ค่อยอยู่ สองงานแรกเป็นงานไม้สัก งานที่สามนี้เป็นไม้สน

เป็นครั้งแรกที่ใช้ไม้สน ซื้อไม้โครงไม้สนมามัดนึง สามร้อยกว่าบาท ยังไม่รู้จะเอามาทำอะไร รู้แต่ว่าอยากทำ มันไม่แพงด้วย สามร้อยกว่าบาท ได้ 10 เส้น เส้นนึงแบนๆ หนาประมาณ 16mm ยาวประมาณ 2.5m

ไม้โครงไม้สน

คราวนี้ว่าจะเอามาทำเก้าอี้เล็กๆ ไว้รองเท้าที่โต๊ะทำงาน เนื่องจากเก้าอี้กับโต๊ะสูง (ไซส์ฝรั่ง) นั่งแล้วขามันลอยนิดๆ ตอนนี้เหยียบ UPS อยู่

เนื่องจากมันเป็นไม้โครง ไม่ได้เป็นแผ่นหรือท่อนใหญ่ๆ เลยต้องเอามาต่อกันก่อน ฉันเริ่มจากกระดานซึ่งน่าจะเป็นด้านบน ทากาวด้านข้าง และเนื่องจากไม่มี clamp เลยต้องหาอะไรพันเอา

ต่อไม้สนเข้าด้วยกัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ประจำวัน

  • ไม้สนเนื้ออ่อนมาก อ่อนกว่าที่คิดไว้ และอ่อนกว่าไม้สักเยอะเลย
  • ไม้ราคาถูก (แบบที่ซื้อมา) คุณภาพก็ตามราคา ไม้โค้งเป็นบางชิ้น (ทาบกับเสาบ้านไม่สนิท) คิดว่าเป็นธรรมดาของไม้โครงที่ไม่ใช่แบบ jointed
  • แต่ข้อดีของมันก็ดี ขัดด้วยกระดาษทรายง่าย ไม่เหนื่อย
  • สีก็สวยด้วย
  • ใช้เลื่อยลันดาเลื่อยไม้สน ไม่ค่อยเวิร์ก กินเนื้อมากมากเกินไป
  • กาวติดไม้ ไม่ต้องใช้กาวแพงก็ได้ กาวลาเท็กซ์ก็เกินพอ
  • ต้องหาเลื่อยอีกอันแล้วล่ะ เอาแบบที่ฟันละเอียดกว่านี้
  • ถ้าเราไม่ชอบใช้ตะปู ควรจะหา clamp มาใช้ได้แล้ว

ไว้กลับบ้านไปทำต่อ ..

One reply to “770 Woodworking 101

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star