558–Trim

วันเวลาที่ผ่านมา จะเร็วจะช้าไม่เคยลบเลือนไป

ภาพวันที่เคยสุข ฉันรู้สึกว่ายังมีฉันและเธอเสมอ

ไม่ว่าดวงใจจะเจ็บช้ำ ภาพความทรงจำยังคอยย้ำให้คิดถึงเธออยู่

จะทำซักเท่าไหร่ให้เธอรู้ ว่าใจของฉันยังจำมันเสมอ ไม่เคยจะลืมเลือน

กับเธอที่อยู่ในใจฉัน

คืนวันเก่าๆยังคอยย้ำอยู่ในช่วงเวลา จะนานจะช้ายังยืนที่เก่า

ข่มตาซักเท่าไหร่ ไม่ลืมภาพเรา

ยิ่งทำให้เหงาจนทนไม่ไหว

เธอคงไม่คิดจะกลับมา ทำไมดวงใจยังห่วงหาหรือคิดถึงเธออยู่

ยังจำทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง .. แต่เมื่อไรจะลบเลือนเธอจากใจ

คงไม่มีวันจะลืมเธอ

กับเธอที่อยู่ในใจฉัน

 

คืนวันเก่าๆยังคอยย้ำ ..

One reply to “558–Trim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star